Przedsiębiorstwo Robót Urządzeń Górniczych
P.R.U.G. s.c.
41-400 Mysłowice
ul. Karola Miarki 36
tel./fax: +48 32 318 30 49
Spółka cywilna PRUG powstała  w 2012 roku na bazie firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Remontowe Urządzeń Górniczych  Spółka Akcyjna. Majątek dawnego przedsiębiorstwa został wykupiony w 100 % przez nowych właścicieli. Załoga z pionu technicznego  jak i pracownicy produkcujni  zostali zatrudnieni w nowo powstałej spółce.  PRUG SC kontynuuje profil produkcyjny dawnego zakładu, a mianowicie świadczy usługi z zakresu dostawy konstrukcji stalowych spawanych dla górnictwa, przemysłu budowlanego  i maszynowego a także zakładów przeróbki kruszyw (cementownie, kruszarnie itp.) Kontynuowany jest również wynajem i serwis maszyn górniczych.